Pozývame vás na Kolokvium AiCES 2022. Hostiteľským mestom bude Bratislava

Pozývame vás na Kolokvium AiCES 2022. Hostiteľským mestom bude Bratislava

Po dvojročnej prestávke sa opäť uskutoční tradičné Kolokvium Asociácie informačných centier Slovenska

Termín konania Kolokvia AiCES je plánovaný na 6.-7.10.2022 v Bratislave a zástupcovia turistických informačných centier Slovenska si tak po dvojročnej prestávke, kedy spolu rokovali väčšinou online budú môcť opäť sadnúť aj s ďalšími partnermi AiCES za spoločný stôl.

Predstavujeme vám v poradí už VIII. ročník Kolokvia AiCES

Asociácia informačných centier Slovenska organizuje v poradí už VIII. ročník Kolokvia AiCES. Tento ročník bude venovaný hlavne spoločnej spolupráci, udržateľnosti a partnerstvám.

Tešiť sa môžete na významných hostí z Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva životného prostredia SR či zástupcov Slovakia.travel.

V druhom bloku bude prebiehať diskusia a otvorená debata zástupcov TIC priamo so zástupcami OOCR, KOCR a ďalšími protagonistami v CR.

Program počas 7.10.2022, Valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska sa bude konať v Hoteli Tatra v Salóniku GRAND.

Nižšie nájdete oficiálnu prihlášku a pozvánku na VIII. ročník Kolokvia AiCES.

 Prihláška AiCES 2022

Vyplnenú prihlášku pošlite prosím do 16.9.2022 do 12:00 hod. na e-mail vybochova@visitbratislava.sk

Doklad o zaplatení je potrebné zaslať najneskôr do 21.9.2022 do 12:00 hod. na e-mail vybochova@visitbratislava.sk

Viac informácií nájdete priamo v priloženej prihláške.

Pozvánka AiCES 2022

Spolupráca s Krajskými organizáciami cestovného ruchu (KOCR)

Dôležitou témou na Kolokviu AiCES bude nadviazanie aktívnej spolupráce KOCR a AiCES, teda prepojenie informačných centier s ich regionálnou KOCR. Chceli by sme sa sústrediť  hlavne na rozvoj komunikácie a inej pomoci (materiálnej, finančnej) KOCR smerom k infocentrám a späť.  Infocentrá predstavujú častokrát styčný bod, sú hlavným informačným kanálom pre daný región a sú schopné odovzdávať  KOCR spätnú väzbu od návštevníkov. Hlavným cieľom je zaradenie tejto spolupráce do oficiálnych plánov KOCR v roku 2023 a následný rozvoj činností.

Projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko

Cieľom pre nasledujúce obdobie pri tomto projekte je aktívne rozvíjanie projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko vo vybraných informačných centrách . Bude sa jednať o pilotný projekt 2-3 informačných centier, ktoré budú tzv. ambasádormi v plnej miere. Časť ich aktivít sa bude priamo prepájať s týmto projektom, zosúlaďovať ich plány s tematikou tohto projektu, pričom aktuálne témy a výzvy tohto projektu budú aplikované priamo na činnosť informačného centra (napr. Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu, Svetový deň cestovného ruchu, udržateľnosť na pracovisku, výlet do okolia + čistenie lesa, prehliadka mesta/okolia v tejto tematike a pod.).

Spolupráca s ostatnými členskými infocentrami na projekte #ObjavUdržateľnéSlovensko bude aj naďalej pokračovať vo forme zasielania článkov,  pomoci so zviditeľnením a propagáciou noviniek, tipov na výlety či na regionálne podniky a podobne.

Informačným centrám v sieti AiCES budú po Kolokviu AiCES zároveň zaslané logá #ObjavUdržateľnéSlovensko a krátke popisy s prelinkom, ktoré môžu byť uverejnené na ich webových sídlach ako znak zapojenia sa do tohto projektu v rámci AiCES. Logo sa môže uverejňovať aj pri všetkých článkoch s tematikou projektu.

Veľká vďaka už teraz patrí nášmu spoluorganizátorovi – Bratislava Tourist Board a  partnerskému hotelu Tatra, vďaka ktorým sa nám Kolokvium AiCES podarí zorganizovať.

Bratislava Tourist Board - Stránky - BTB Online

 

Veríme, že sa tradičného Kolokvia AiCES zúčastníte v čo najväčšom počte. Čaká na vás zaujímavý program a mnoho podnetných informácii a diskusii. Tešíme sa na vás.

                                                                       Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: