S AiCES k zelenšej budúcnosti. Predstavujeme vám nového partnera, inovačnú spoločnosť Ekotema

S AiCES k zelenšej budúcnosti. Predstavujeme vám nového partnera, inovačnú spoločnosť Ekotema

Novým partnerom AiCES sa stala inovatívna spoločnosť Ekotema z Českej republiky

Spoločnosť Ekotema Group s.r.o. a Asociácia informačných centier Slovenska (AiCES) nadväzujú spoluprácu za účelom podpory udržateľného rozvoja, šetrného cestovného ruchu a ekologickej osvety v slovenských regiónoch a turistických centrách.

Členovia SR a DR AiCES sa už v roku 2020 dohodli na spoločnom smerovaní asociácie k propagácii udržateľnosti a k snahe zaviazať sa k šetrnému správaniu voči prírode. Jednoducho povedané byť viac EKO. Začiatkom marca 2021 sa začala rodiť vďaka nášmu novému partnerovi z Českej republiky nová spolupráca, ktorá nás ešte väčšmi prinúti správať sa zodpovednejšie voči prírode. Od tejto spolupráce si sľubujeme reálne výsledky vo forme osvety pre TIC a aj celý sektor turizmu. Veríme, že nám s tým pomôžu aj naši členovia. Formou článkov, mediálnej spolupráce a vzájomnej kooperácií môžeme skutočne ovplyvniť smerovanie turizmu.

Kto a čo je spoločnosť Ekotema? Prezrite si krátky profil tejto spoločnosti v sekcií Partneri.

Zodpovedné správanie a cestovný ruch ide ruka v ruke

Podporme spoločnú myšlienku a udržateľný turizmus na Slovensku. #ObjavUdržateľnéSlovensko

Každý je strojcom svojho šťastia a čistota je odraz často celej spoločnosti. Udržateľnosť však nie je len o separovaní či nevytváraní zbytočného odpadu. Jedná sa tu o celkový pohľad na problematiku (nevytváranie neudržateľných projektov, budovať v súlade s prírodou, obmedziť megalomanské stavby, nepreťažovať prírodu, zaviesť eko princípy na pracovisku…)

Turisti zo zahraničia navštevujú Slovensko aj kvôli nádhernej prírode.  Našou zodpovednosťou je preto zachovať tieto hodnoty aj pre ďalšie generácie.  Príroda nás obdarovala nesmiernou krásou, nezničme si ju. 

 

#ObjavUdržateľnéSlovensko

#ObjavUdržateľnéSlovensko- jedinečný identifikátor našej spolupráce a zároveň názov projektu

Hľadajte tento hashtag pod jednotlivými článkami, príspevkami, rozhovormi či ďalším obsahom na slovenských a českých webových stránkach a sociálnych sieťach.

Ciele našej spolupráce

  • zmapovať atraktívne turistické aktivity, zaujímavosti, ciele, miesta, projekty, služby, výrobky, značky, ktoré akcentujú a v praxi presadzujú princípy udržateľného rozvoja,
  • medializovať príklady dobrej praxe, pravidelne prinášať prehľad inšpiratívnych článkov, príspevkov, tipov a praktických rád,
  • prepojiť domácich a zahraničných návštevníkov s regionálnymi, ekologickými, a udržateľnými príležitosťami,
  • rozvíjať regionálny potenciál s dôrazom na udržateľný rozvoj, tradície a ochranu prírody a krajiny.

 

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                        Ing. Rastislav Hudec, prezident AiCES