Infocentrum v Liptovskom Mikuláši zaviedlo environmentálnu zodpovednosť pri práci

Infocentrum v Liptovskom Mikuláši zaviedlo environmentálnu zodpovednosť pri práci

Environmentálna zodpovednosť pri práci sa stáva v infocentre v Liptovskom Mikuláši bežnou praxou

Pracovníci Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš sa pripájajú k iniciatíve ochrany životného prostredia, udržateľného rozvoja a šetrného cestovného ruchu. 

Zelenými princípmi, ktoré dávajú hospodársky a ekologický zmysel pre celú spoločnosť sa riadia nielen v práci, ale aj doma. Spolu s Asociáciou informačných centier Slovenska a ďalšími informačnými centrami sa tak pridávajú k iniciatíve #ObjavUdržateľnéSlovensko.

Zapojte sa s nami do iniciatívy #ObjavUdržateľnéSlovensko

Environmentálna zodpovednosť INFORMAČNÉHO CENTRA mesta
Liptovský Mikuláš (ICM)

Pracovníci INFORMAČNÉHO CENTRA si uvedomujú zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Politika ICM a postupy pre environmentálnu udržateľnosť sú významnou súčasťou všetkých pracovných činností. Pracovníci sa riadia vo svojej práci aj súkromí podľa zelených princípov, pretože to dáva hospodársky aj ekologický zmysel pre celú spoločnosť.

Odporúčania pre vybrané environmentálne oblasti:

A. Minimalizácia tvorby odpadu

 Minimalizácia tlače dokumentov.
 Minimalizácia produkcie odpadov .
 Minimalizácia tlače printových materiálov. Namiesto toho vo vyššej miere
využívanie mediálneho priestoru na webovej stránke, sociálnych sieťach
a spolupracujúcich mobilných aplikáciách v oblasti CR.
 Vytváranie dohôd s dodávateľmi tovarov na predaj (suveníry nebaliť do ďalších
plastových obalov).
 Minimalizácia obalov (pri predaji odberateľom ICM nebalí tovary do plastových
obalov a ponúka alternatívu v podobe papierových, prípadne látkových obalov,
ktoré umožňujú viacnásobné použitie).

B. Zabezpečenie triedenia a zhodnocovania odpadu

 Dôkladné separovanie odpadu v spoločných priestoroch ICM.
 Pri rýchlom občerstvení uprednostňovanie papierového a v prírode rozložiteľného
jednorazového riadu a používanie trvalých riadov.
 Minimalizácia plastového odpadu (balených vôd – Limo bar)

C. Optimalizácia dopravy

 Podpora cyklodopravy pracovníkov s využívaním bezpečných cyklostojanov pri
centre.
 Využívanie kolektívnej dopravy pred individuálnou a pešiu chôdzu nielen do práce,
ale i v súkromnom živote.

D. Zelené obstarávanie produktov a služieb

 Využívanie tlače na certifikované papiere so značkou FSC, ktoré neznižujú kvalitu
životného prostredia.
 Čistenie a dezinfekciu v priestoroch centra realizovať len ekologickými čistiacimi
prostriedkami, na toaletách používať recyklovateľné papiere a utierky.
 Nakupovanie veľkoobjemových čistiacich prostriedkov a tým minimalizácia odpadu
z obalov.

E. Využívanie zdrojov

 Šetrenie vodou a elektrinou
 Zelená infraštruktúra
 Živé rastliny v interiéri a exteriéri

G. Environmentálne povedomie

 Realizácia pravidelných komunitných projektov pre pracovníkov: napr. čistenie
okolia centra, rieky, parku, účasť na cyklojazdách a pod.
 Realizácia informačných kampaní o pozitívnom postoji k životnému prostrediu.

Bc. Jana Piatková, riaditeľka

 

 Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES

 

Najnovšie články: