II. etapa podpory pre CR zverejnená. Štátna pomoc pre infocentrá prichádza

II. etapa podpory pre CR zverejnená. Štátna pomoc pre infocentrá prichádza

Štátna pomoc pre infocentrá prichádza s druhou etapou. Ako postupovať ďalej?

Od 21.4.2021 je možné cez stránku Ministerstva dopravy a výstavby SR zažiadať o štátnu pomoc.

Oprávnené obdobie

Oprávnené obdobie pre čerpanie štátnej pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2022.

Prvá etapa žiadostí bola od 1. apríla 2020 do 30. októbra 2020.

Druhá etapa žiadostí je od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021.

V druhej etape je možné žiadať o pomoc aj za obdobie z prvej etapy, teda od 1. apríla 2020.

Momentálne máme štatistiky prenocovaní k dispozícii len za november a december 2020 a preto je teraz možné žiadať pomoc pre infocentrá len za uvedené obdobie.

Aktuálne sa dá čerpať pomoc už aj spätne za nečerpané obdobie od apríla 2020. Ak ste teda zatiaľ nečerpali prvú etapu, môžete tak spraviť teraz.

Akonáhle budeme mať k dispozícií údaje za všetky mesiace z druhej etapy, budeme vás kontaktovať.

Nižšie nájdete štatistiky (2019/2020) potrebné k vyplneniu žiadosti

CR_obce_ 1- 12 2020

CR_obce_1-12 2019

Schému štátnej pomoci podnikov v odvetví cestovného ruchu, ktorá bude poskytovaná na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Ako podať žiadosť?

Postupovať by sa malo podobne, ako to bolo popísané v našom prvom článku, kde sme vysvetlili jednotlivé body zo žiadosti.

— Chceme požiadať o pomoc teraz —

 

                                             Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                        Ing. Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES

 

Najnovšie články: