Hotel Tatra partnerom Kolokvia AiCES

Hotel Tatra partnerom Kolokvia AiCES

     Hotela Tatra sa stal partnerom odborného Kolokvia a Valného zhromaždenia AiCES

Termín konania Kolokvia AiCES je plánovaný na 6.-7.10.2022 v Bratislave a zástupcovia turistických informačných centier Slovenska si tak po dvojročnej prestávke, kedy spolu rokovali väčšinou online budú môcť opäť sadnúť aj s ďalšími partnermi AiCES za spoločný stôl.

Veľká vďaka už teraz patrí nášmu spoluorganizátorovi – Bratislava Tourist Board a  partnerskému hotelu Tatra, vďaka ktorým sa nám Kolokvium AiCES podarí zorganizovať.

Bratislava Tourist Board - Stránky - BTB Online

Predstavujeme vám v poradí už VIII. ročník Kolokvia AiCES

Asociácia informačných centier Slovenska organizuje v poradí už VIII. ročník Kolokvia AiCES. Tento ročník bude venovaný hlavne spoločnej spolupráci, udržateľnosti a partnerstvám.

Tešiť sa môžete na významných hostí z Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva životného prostredia SR či zástupcov Slovakia.travel.

V druhom bloku bude prebiehať diskusia a otvorená debata zástupcov TIC priamo so zástupcami OOCR, KOCR a ďalšími protagonistami v CR.

Program počas 7.10.2022, Valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska sa bude konať v Hoteli Tatra v Salóniku GRAND.

Tešíme sa na vás.

                                                                Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: