Februárové online stretnutie členov AiCES

Februárové online stretnutie členov AiCES

 Pozývame vás na februárové online stretnutie členov AiCES

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujem si Vás pozvať na v poradí siedme online stretnutie TIC – členov AiCES, dňa 8.2.2023, streda o 13.00 hod.

Tak ako sme sa dohodli na stretnutí správnej a dozornej rady AiCES v Nitre a odkomunikovali sme si to s vami aj na VIII. Kolokviu AiCES, súčasťou programu online stretnutí AiCES bude vždy aj uvedenie príkladu dobrej či zlej praxe.

Tentokrát sa nám však nepredstaví žiadne turistické informačné centrum, ale budeme sa venovať cenotvorbe a turistickým sprievodcom.

Do programu môžeme zaradiť aj ďalšie témy, o ktorých prípadne potrebujete diskutovať. Takže pokiaľ máte nejaký námety, prosím, zašlite mi ich vopred. V každom prípade je v rámci diskusie možné vymeniť si informácie či rady a skúsenosti so zúčastnenými kolegami.

Program

1. Aktuálne informácie z rokovania s ministerstvom
2. Cenotvorba, ako nastaviť ceny a optimalizovať tržby.
3. Sprievodcovia… ako si ich vychovať, prípadne ako na spoluprácu
4. Diskusia. Vaše návrhy a tipy.

Do programu môžeme zaradiť aj ďalšie témy o ktorých prípadne potrebujete diskutovať. Takže pokiaľ máte nejaký námety, prosím zašlite mi ich vopred.
V každom prípade je v rámci diskusie možné vymeniť si informácie či rady a skúsenosti so zúčastnenými kolegami.

 

                                                          Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: