Decembrové online stretnutie členov AiCES

Decembrové online stretnutie členov AiCES

 Pozývame vás na decembrové online stretnutie členov AiCES

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujem si Vás pozvať na v poradí piate online stretnutie TIC – členov AiCES, dňa 7.12.2022, streda o 13.00 hod.

Tak ako sme sa dohodli na stretnutí správnej a dozornej rady AiCES v Nitre a odkomunikovali sme si to s vami aj na VIII. Kolokviu AiCES, súčasťou programu online stretnutí AiCES bude vždy aj uvedenie príkladu dobrej či zlej praxe.

Tentokrát sa nám predstaví TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM Banská Bystrica so svojou novinkou, THURZO – FUGGER ZÁŽITKOVOU EXPOZÍCIOU.

Program

1. Krátka info- Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš oslávilo 30 rokov fungovania
2. Príklad dobrej praxe, THURZO – FUGGER ZÁŽITKOVÁ EXPOZÍCIA v Banskej Bystrici
3. Diskusia. Vaše návrhy a tipy.

Do programu môžeme zaradiť aj ďalšie témy o ktorých prípadne potrebujete diskutovať. Takže pokiaľ máte nejaký námety, prosím zašlite mi ich vopred.
V každom prípade je v rámci diskusie možné vymeniť si informácie či rady a skúsenosti so zúčastnenými kolegami.

 

                                                          Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: