Ako funguje COVID automat a kedy by sa mohli otvoriť infocentrá?

Ako funguje COVID automat a kedy by sa mohli otvoriť infocentrá?

Slovensko sa preladilo na COVID automat. Infocentrá sa tak skoro otvárať nebudú.

COVID automat. Toto slovo sa v nadchádzajúcich týždňoch bude v tlači a médiách vyskytovať  čoraz častejšie. Čo to však je a ako pochopiť jeho fungovanie? Pre členov AiCES sa určite najčastejšou otázkou stáva “Kedy sa môže otvoriť infocentrum?”.

Tento mechanizmus určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. 

Opatrenia sa regionálne riadia podľa Covid automatu premietnutého do celonárodnej úrovne. To znamená, že pokiaľ je Slovensko na mape COVID automatu ako celok čierne, nižší, regionálny pohľad je druhoradý (kvôli ochrane zdravotníckeho systému). V praxi by to bol príklad okresu, ktorý je síce ružový a obchody by mohli byt otvorené, no nakoľko celoslovenský dopad COVID automatu je čierny, ani v tomto okrese sa obchody otvárať nemôžu. Kedy sa Slovensko dostane z celej “čiernej mapy” do svetlejšej farby dobre ilustruje obrázok pod textom.

Parametre ovplyvňujúce chod COVID automatu na národnej úrovnisú uvedené v hornej časti obrázka. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, dokument COVID automat

Jednoducho povedané, na to, aby sme sa ako krajina dostali do výhodnejšej pozície z pohľadu tohto systému, počet hospitalizovaných musí klesnúť pod 3 000, efektívne reprodukčné číslo pod 1,15 či priemerný počet nových prípadov pod 4000.

Ak 2 z 3 indikátorov dosiahnu stanovený limit na celonárodnej úrovni, tak celá republika sa riadi opatreniami na celonárodnej úrovni a prechádza do vyššieho stupňa varovania.

Prechod z jedného do nasledovného stupňa nastane ak sa dosiahnu 2 z 3 limitov. Prechod do vyššieho stupňa varovania je možný už v nasledujúci pondelok po prehodnotení indikátorov. Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť počet hospitalizácií a aspoň jeden z ďalších dvoch limitov (buď Rt, alebo priemerný počet prípadov). Uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia.

Obrázok nižšie dokumentuje jednotlivé stupne uvoľňovania, prípadne sprísňovania opatrení. Situácia sa však odvíja aj tak od národného stupňa varovania.

Stupne otvárania prevádzok. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, dokument COVID automat

Kedy sa premietne zlepšenie a kedy zhoršenie situácie v okrese?

Pri indikovanej zmene farby automatu v okrese do nižšieho pásma varovania,  sa čaká na stabilizáciu tohto stavu jeden týždeň.

V prípade, že aj po týždni je indikovaný pokles pásma preradí sa okres s platnosťou od ďalšieho pondelka do nového pásma. V praxi to znamená, že priaznivé preradenie okresu do lepšieho stupňa sa prejaví o dva týždne.

Pri indikovanom zhoršení situácie v okrese vstupuje nové pásmo do platnosti okamžite nasledujúci pondelok.

Na základe týchto informácií si môžeme aspoň predstaviť kedy asi sa opatrenia uvoľnia natoľko, aby sa otvorili aj infocentrá. Teda v prípade, ak COVID automat zostane v platnosti. Neostáva nám teda nič iné len čakať, dodržiavať opatrenia, byť zodpovední a veriť, že očkovanie obyvateľstva bude napredovať. Zdravie náš všetkých je predsa to najdôležitešie.

Celé znenie COVID automatu nájdete v prílohe Covid_automat 2021

 

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                Ing. Hudec Rastislav, člen správnej rady AiCES

 

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic