Člen AiCES spod Tatier sa stáva vďaka novému systému lídrom v správe informácií

Člen AiCES spod Tatier sa stáva vďaka novému systému lídrom v správe informácií

Kolegovia z Tatier predstavili novinky na konferencií OPEN DATA 

Občianske združenie Alvaria zorganizovalo v závere septembra stretnutie samospráv i súkromného sektora, ktorého hlavnou témou boli prínosy otvorených dát pre mesto i širokú verejnosť.

Podľa účastníkov stretnutia je zverejňovanie dát, či už vo vizuálnej alebo strojovo spracovanej forme, jednoznačným trendom. Aj vďaka nim mohla vzniknúť napr. krásna interaktívna vizualizácia reklamného smogu v Trnave. Je možné ju nájsť na stránke www.alvaria.sk

Príklady dobrej praxe

Počas stretnutia bolo odprezentovaných viacero pozitívnych príkladov otvorených dát :
– Mesto Kežmarok udržuje dáta v otvorených datasetoch, niektoré z nich aj vizualizuje v mape s rozličnými vrstvami na mestskej webovej stránke. Ide o body záujmu ako obchody, reštaurácie, servisy, ambulancie, športoviská či pasportizáciu verejnej zelene a s tým súvisiaci plán kosenia či údržby, územný plán či adresy z registra adries. Takáto vizuálna podoba často nudných dát zjednodušuje prácu zamestnancom úradu, rôznym analytikom či poslancom, aby sa mohli kvalitne rozhodnúť a tvoriť verejnú politiky. verejných politík.

– Prešovský samosprávny kraj predstavil geoportál www.geopresovregion.sk, kde pracujú so 170 publikovanými datasetmi v rámci Otvoreného katalógu otvorených a geolokovaných údajov. Pripravujú z nich rôzne tematické mapy či vizualizujú štatistiky v zaujímavej forme. Takisto pracujú na zbere a tvorbe dát priamo v teréne – nedávno takto zmapovali autobusové zastávky v Prešovskom kraji.

ZCR Vysoké Tatry predstavilo svoje poznatky na konferencii „Mestá a Open Data“ v Prešove Zdroj: ZCR Vysoké Tatry

Zástupkyňa Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Rusnáková upozornila, že Tatranské informačné kancelárie sú jednoznačným lídrom v spracovaní zoznamu aktuálnych podujatí v regióne. „Aj preto sme sa rozhodli tieto dáta pred viac ako rokom otvoriť. Okrem úspechu v súkromnom sektore pomaly učíme aj verejný sektor, ako by to mohol zužitkovať,“ objasnila a vo svojom príspevku sa okrem iného venovala úsporám, ktoré implementácia takýchto dát prinesie. „Prevádzkovateľ webovej stránky alebo aplikácie nemusí ručne nahadzovať podujatia na svoj web, stačí ak sa spoľahne na kvalitné údaje od nás,“ dodala Rusnáková.

Infocentrum ako garant kvalitných informácií

Miestne informačné kancelárie by podľa nej mohli byť garantom údajov o lokálnej ponuke cestovného ruchu (atrakcie, ubytovacie zariadenia ale aj podujatia) a tie by sa mohli konsolidovať na úrovni kraja a neskôr aj republiky. Aj preto na stretnutí v Prešove otvorili možnosti budúcej spolupráce v oblasti dát o infraštruktúre cestovného ruchu či kalendári podujatí. „Samozrejme s využitím otvorených dát a automatického prepojenia s minimálnym zásahom človeka a bez nutnosti toho, aby sme všetci používali ten istý software. Technológie sú tu predsa na to, aby nám život uľahčovali a nie komplikovali,“ uzatvára Rusnáková.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                                Váš tím AiCES,                                              Ing. Rastislav Hudec, člen správnej rady

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic