Blesková správa. Novinka ohľadom čerpania pomoci pre infocentrá

Blesková správa. Novinka ohľadom čerpania pomoci pre infocentrá

Ako čerpať štátnu pomoc?

Aktualizované 18.5.2021 10:20 hod.

Prinášame vám posledné známe informácie, o ktoré sa navzájom podelili členovia SR a DR AiCES 7.1.2021 počas videokonferencie.

  • Nace kód pre všetky formy TIC je 7990. Vždy uvádzajte tento kód, aj keď ho nemáte priamo zverejnený v živnosti, no máte ho uvedený napr. v zriaďovateľskej listine, alebo v stanovách.
  • Počet prenocovaní udávajte prosím za OKRES (tak ako to je uvedené nižšie, teda LAU1, predtým NUTS4) , nie za obec.
  • Ďalšie obdobie pomoci určí ministerstvo, zatiaľ čerpáme 4-10/2020

 

Pozor! Zmena opäť nastala vo výklade počet PRENOCOVANÍ/ počet NÁVŠTEVÍKOV. Vždy prosím uvádzajte počet PRENOCOVANÍ.

Veríme, že posledné informácie, ktoré sa k nám dostali sú už korektné a vy si budete môcť správne vyplniť žiadosť.

Nižšie vám prikladáme aj tabuľky zo Štatistického úradu SR, z ktorých môžete čerpať dáta o počte PRENOCOVANÍ.

CR_obce_ 1- 12 2020

CR_obce_1-12 2019

Posielame vám aj poznatky, ktoré členom preposielala p. Piatková. Vo vašich mailových schránkach nájdete aj pôvodné otázky a následné odpovede, ktoré sme tu nižšie už iba zhrnuli.

1.       Jednoznačne sa žiadosť za TIC podáva cez elektronickú schránku zriaďovateľa na www.slovensko.sk. Treba si zriadiť prístup ako štatutár.

2.       Uvádza sa počet PRENOCOVANÍ za okres v ktorom sídli TIC. Tieto údaje sme vyžiadali od Štatistického úradu SR za všetky TIC štatistiky v období 1.4.-31.10 . v rokoch 2019 a 2020

3.       Nie je možné rozhodnúť sa, či sa udáva pokles návštevníkov, alebo pokles tržieb, TIC udáva vždy LEN počet PRENOCOVANÍ.

4.       Za TIC ako oddelenia MsÚ, resp. oddelenia príspevkových organizácii(TIC Fiľakovo) žiada vždy štatutár organizácie – teda obec, alebo riaditeľ príspevkovej organizácie – vlastník IČO, pričom vo formulári si uvedie len svoju hospodársku činnosť za TIC. To isté platí pre OOCR ako zriaďovateľa TIC.

Formulár na vyplnenie žiadosti

Nižšie nájdete video návod na postupné vyplnenie dotazníka.

Výnimky týkajúce sa TURISTICKÝCH INFORMAČNÝCH CENTIER

Postupujte tak, ako je uvedené v príručke pre elektronické podávanie žiadosti o finančný príspevok.

!ZMENA! nastáva až v časti 6/8

  • v bode a. Názov činnosti podľa SK NACE vyberiete možnosť 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
  • v bode b. Činnosti schémy pomoci vyberiete Poskytovanie turistických informácií návštevníkom
  • v bode e. Čistý obrat podniku vo vybranom mesiaci za zvolenú činnosť zadajte počet PRENOCOVANÍ v oblasti, kde dané informačné centrum pôsobí (LAU1, predtým NUTS4)  za obdobie, za ktoré žiadate podporu (rok 2020)
  • v bode f. Čistý obrat podniku v referenčnom mesiaci za zvolenú činnosť zadajte počet PRENOCOVANÍ v oblasti, kde dané informačné centrum pôsobí (LAU1, predtým NUTS4)  v referenčnom období

Suma sa vypočítava lineárne na základe percentuálneho poklesu. Maximálna možná výška príspevku je 1000,-€ pri poklese o 100%. Minimálna výška príspevku je 400,-€ pri poklese o 40%.

Veríme, že toto usmernenie Vám bude nápomocné pri vypĺňaní žiadosti.

S prianím pekného dňa

Ing. Katarína Mičeková, Odbor marketingu cestovného ruchu, Sekcia cestovného ruchu

 

 

Staršie správy z 15.12.2020

Schéma čerpania štátnej pomoci pre infocentrá by mala byť známa už dnes

Ako sme Vás už informovali vo štvrtok, štátna pomoc by mala byť oznámená už v decembri. Dnes po 14:00 bude na stránke ministerstva zverejnený link na tlačovú konferenciu + informácie pre žiadateľov o štátnu pomoc.  Pomoc sa samozrejme bude môcť čerpať aj v budúcom roku. Netreba sa teda obávať, že by ste všetky potrebné materiály k čerpaniu pomoci museli vypísať do konca roka.

Turistické informačné centrá vypočítajú výšku pomoci nasledovne

Podiel počtu návštevníkov katastrálneho územia, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí za konkrétny mesiac oprávneného obdobia, za ktorý podnik podáva žiadosť a počtu návštevníkov katastrálneho územia, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí za jeho referenčný mesiac určí výšku % poklesu počtu návštevníkov (správne má byť počet prenocovaní!). Percentuálny pokles počtu návštevníkov je následne násobený fixnou sumou 1000€, pričom výsledná suma je výškou pomoci pre Turistické informačné centrum.

Po podrobnom preštudovaní Vám pripravíme podrobnú správu a pokyny, ako by ste mali presne postupovať.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                                    Váš tím AiCES,                                                      Ing. Hudec Rastislav, člen správnej rady AiCES

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic