O nás

ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA

Námestie mieru č. 1,
031 01 Liptovský Mikuláš

Zobraziť na mape

IČO: 31897908
DIČ: 2020577647

Kontakty

+421/905/334 613

O nás

Asociácia informačných centier Slovenska- AiCES (založená v roku 1994) je stavovskou organizáciou pre sektor informačných centier (IC). Je to samostatné, dobrovoľné profesijné združenie. Koordinuje činnosť svojich členov v oblasti poskytovania turistických informácií, zaisťuje zvyšovanie odbornej úrovne a výmenu skúsenosti medzi členmi. AiCES zastupuje svojich členov pri prerokovávaní legislatívnych predpisov a koncepčných dokumentov na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni za účelom rozvoja cestovného ruchu a služieb obyvateľstvu a návštevníkom.

Informačné centrá, ktoré sú členmi AiCES, musia spĺňať na príslušnej úrovni Profesijný (technický) štandard pre činnosť informačných centier, na základe ktorého získavajú certifikát platný pre jeden kalendárny rok, aby mohli  využívať značku AiCES na označenie svojej  prevádzky.

Asociácia si vyhradzuje právo kontroly profesijného štandardu prostredníctvom osobnej návštevy  IC členmi správnej a dozornej rady. Každý člen je povinný na vyhodnotenie svojej činnosti/ al. statusu  každoročne vyplniť pasportizačný dotazník.

Výsledky získané z analýz vychádzajúcich z pasportizácie  využíva vedenie Asociácie na zabezpečovanie rozvoja sektoru turistických informačných centier a zlepšovanie podmienok pre odborný rast svojich členov.

Činnosť Asociácie turistických informačných centier v skratke

 • Zabezpečuje pravidelné stretnutia svojich členov a každoročne organizuje v spolupráci s partnermi a zástupcami štátnej a verejnej správy odborné kolokviá.
 • Prezentuje informačné centrá smerom k verejnosti prostredníctvom webu, sociálnych sietí, printových materiálov, tlačových konferencií a partnerských organizácií.
 • Organizuje vzdelávanie svojich členov.
 • Presadzuje záujmy svojich členov  na medzinárodnej úrovni (Krajiny V4).
 • Posilňuje postavenie kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor informačných centier prostredníctvom NSP (Národnej sústavy povolaní) a NSK (Národnej sústavy kvalifikácií).
 • V spolupráci so štátnou správou, samosprávou a odborovými združeniami sa podieľa na tvorbe koncepcií, stratégií, legislatívnych úpravách, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a činnosti informačných centier.
 • Navrhuje a podieľa sa na tvorbe analýz, metodiky, štandardov, noriem a predpisov pre informačné centrá.
 • Predkladá štátnym a neštátnym inštitúciám vlastné návrhy a požiadavky na riešenie problematiky informačných centier.

Ciele AiCES

 • Ochraňovať práva a oprávnené záujmy informačných centier na Slovensku.
 • Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí v oblasti informácií a cestovného ruchu.
 • Podporovať a skvalitňovať činnosť informačných centier s cieľom propagovať Slovensko v záujme rozvoja aktívneho zahraničného a domáceho cestovného ruchu.
 • Vykonávať dohľad nad úrovňou poskytovaných základných informačných služieb a podporovať rast Asociácie prostredníctvom systémov kvality (profesijné štandardy).

Nebuďte v tom sami a staňte sa členom AiCES

Aktuálny zoznam členov nájdete na tomto odkaze

Príloha – Turistické-informačné-centrá-SR-členovia-AiCES-2023-2-1

Tútori

Viete o tom, že každé informačné centrum má pre lepšiu komunikáciu a pomoc prideleného jedného člena správnej, alebo dozornej rady? Pozrite si, kto je práve tým vašim tútorom.  Tútori-zo-správnej-a-dozornej-rady-AiCES-pre-TIC_2022

                              

Ciele

Ochraňovať práva a oprávnené záujmy informačných centier na Slovensku.

Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí v oblasti informácií a cestovného ruchu.

Podporovať a skvalitňovať činnosť informačných centier s cieľom propagovať Slovensko v záujme rozvoja zahraničného a domáceho cestovného ruchu.

Vykonávať dohľad nad úrovňou poskytovaných základných informačných služieb a podpora rastu asociácie prostredníctvom systémov kvality (profesijné štandardy).

Činnosť

Zaisťuje pravidelné stretnutia svojich členov a spoločné podujatia (kolokviá).

Prezentuje informačné centrá na verejnosti (web, sociálne siete, printové materiály, tlačové konferencie, partnerské organizácie (NDS, a.s., Weby Group).

Zaisťuje vzdelávanie svojich členov.

Presadzuje záujmy svojich členov v medzinárodnej oblasti (Krajiny V4).

Posilňuje postavenie kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor informačných centier prostredníctvom NSP a NSK.

V spolupráci so Zväzom cestovného ruchu SR a ďalšími odborovými asociáciami sa podiera na tvorbe koncepcií, stratégií, legislatívnych úpravách, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a činnosti informačných centier.

Navrhuje a podieľa sa na tvorbe analýz, metodiky, štandardov, noriem a predpisov pre informačné centrá.

Predkladá štátnym a neštátnym inštitúciám vlastné návrhy a požiadavky na riešenie problematiky informačných centier.

Asociácia je administrátorom certifikácie technických (profesijných) noriem informačných centier pre Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR).

Správna rada

Ing. Rastislav Hudec

Prezident AICES

Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 911 060 349
E-mail: hudec@infoslovak.sk,
hudec@aices.sk

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

Člen správnej rady

Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 911 705 760
E-mail: franova@infoslovak.sk,
franova@aices.sk

Bc. Jana Piatková

Člen správnej rady

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 905 334 613
E-mail: piatkova@infoslovak.sk,
piatkova@aices.sk

Mgr. Matej Barč

Člen správnej rady

TIC - Turistické informačné centrum
Letná 56/49
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 429 82 93
E-mail: barc@infoslovak.sk,
matej.barc@mestosnv.sk

Dozorná rada

PhDr. Eva Mazuchová

Predseda dozornej rady

Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Turistické informačné centrum
Klobučnícka 2
811 01 Bratislava

Tel.: 02/16 186, 0905/848 409
E-mail: mazuchova@infoslovak.sk,
mazuchova@aices.sk

Mgr. Monika Výbochová

Člen dozornej rady

Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Turistické informačné centrum
Klobučnícka 2
811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 544 19 410
E-mail: vybochova@infoslovak.sk,
vybochova@aices.sk

Milan Kolčák

Člen dozornej rady

Informačné centrum Ružomberok
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/432 10 96, 431 36 11
E-mail: kolcak@infoslovak.sk,
kolcak@aices.sk