Poveľkonočné online stretnutie členov AiCES

Poveľkonočné online stretnutie členov AiCES

 Pozývame vás na aprílové online stretnutie členov AiCES

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujem si Vás pozvať na v poradí ôsme online stretnutie TIC – členov AiCES, dňa 12.4.2023, streda o 13.00 hod.

Tak ako sme sa dohodli na stretnutí správnej a dozornej rady AiCES v Nitre a odkomunikovali sme si to s vami aj na VIII. Kolokviu AiCES, súčasťou programu online stretnutí AiCES bude vždy aj uvedenie príkladu dobrej či zlej praxe.

Venovať sa budeme zapracovaniu projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko v praxi. Svoju prácu nám predstaví IC mesta Liptovský Mikuláš.

Do programu môžeme zaradiť aj ďalšie témy, o ktorých prípadne potrebujete diskutovať. Takže pokiaľ máte nejaký námety, prosím, zašlite mi ich vopred. V každom prípade je v rámci diskusie možné vymeniť si informácie či rady a skúsenosti so zúčastnenými kolegami.

Program

1. Aktuálne informácie z AiCES
2. Ako zapracovať projekt #ObjavUdražetľnéSlovensko do praxe v informačnom centre a čerpať z neho výhody? Priamy príklad, príklad dobrej praxe
3. Diskusia. Vaše návrhy a tipy.

Do programu môžeme zaradiť aj ďalšie témy o ktorých prípadne potrebujete diskutovať. Takže pokiaľ máte nejaký námety, prosím zašlite mi ich vopred.
V každom prípade je v rámci diskusie možné vymeniť si informácie či rady a skúsenosti so zúčastnenými kolegami.

 

                                                          Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: