Aktuálny stav AiCES a naše plány

Aktuálny stav AiCES a naše plány

Aktuálny stav

V infocentrách AiCES je od začiatku roka 2018 zavádzaný nový profesijný štandard. Základom tohto procesu bolo pridelenie jednotlivých TIC členom Správnej a Dozornej rady AiCES, ktorí tento proces usmerňujú. V prvej fáze sme vyhodnotili vstupný stav profesijného štandardu činnosti TIC a v ďalšej fáze sme identifikovali zistené nedostatky. Išlo najmä o komunikáciu s klientom, postup pri riešení krízových situácií, označenie pracovníkov na prevádzke, minimálne legislatívne nedostatky, nedostatočná forma získavaných informácií, nedostatočná databáza informácií a nedostatočné navigačné systémy. Následne sme spracovali pomocné dokumenty a konzultácie, ktoré mohli využiť všetci členovia. Stav bol opäť kontrolovaný v auguste 2018. Jeho vyhodnotenie bolo prezentované v októbri na valnom zhromaždení AiCES.

 

Plány

V roku 2019 bude AiCES pokračovať v zavádzaní profesijného (technického) štandardu do praxe prostredníctvom „tútorov“ z radov Správnej a Dozornej rady.  Pomocou vytvárania a udržiavania výhodných partnerstiev plánuje podporiť členskú základňu. Školenia pracovníkov TIC sa budú zameriavať na efektívnu online komunikáciu s partnermi a zákazníkmi a ako správne postupovať pri efektívnej prevádzke TIC. V roku 2019 bude aktualizovaná metodická príručka pre TIC. AiCES plánuje taktiež získať dotáciu na vyhotovenie jednoduchého databázového softvéru slúžiaceho na spracovanie, expedíciu a archivovanie informácií z jednotlivých destinácií cestovného ruchu. V pláne je aj realizovať súťaže popularity TIC a podporiť zdieľanú propagáciu u svojich členov na weboch a sociálnych sieťach.