Ako dopadol VIII. ročník Kolokvia AiCES v roku 2022?

Ako dopadol VIII. ročník Kolokvia AiCES v roku 2022?

VIII. ročník Kolokvia Asociácie informačných centier Slovenska máme úspešne za sebou. Bohatší o nové poznatky a skúsenosti vstupujeme do nových výziev

Dlhoočakávané stretnutie zástupcov členských TIC AiCES sa po dvojročnej online odmlke úspešne podarilo.

Medzi panelistami v úvodných vystúpeniach sa nám predstavil pán Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board, pán Martin Horský zo Slovakia Travel, pán Tomáš Ondrčka, generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu MDV SR a zástupca Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky pán Fodor. Diskutovalo sa o digitalizácií CR, možnej podpore TIC počas budúcej energetickej krízy, či o konkrétnych podobách spolupráce AiCES a Slovakia Travel.

Panelová diskusia zástupcov BTB, Slovakia Travel, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky. Foto: Monika Výbochová

#ObjavUdržateľnéSlovensko

Blok číslo dva patril vystúpeniam na tému projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko, kde sme za AiCES odprezentovali zúčastneným našu víziu, pričom pozvanie prijal aj spoluzakladateľ tejto spolupráce, pán Žaludek zo spoločnosti EkoTema Group. Postupne sa nastaví model spolupráce vybraných IC (na začiatok IC mesta Liptovský Mikuláš a IC Ružomberok) na aktívnom propagovaní a zapojení sa do projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko.

Diskutovalo sa aj s naším cteným partnerom z projektu #PravéSlovenské, ktorému vďačíme za pomoc pri vzniku novej webovej stránky projektu www.udrzatelneslovensko.sk

Panelová diskusia počas VIII. Kolokvia AiCES Foto: Monika Výbochová

Spolupráca v každej sfére

V poslednom bloku si do panelovej diskusie zasadli zástupcovia Univerzity Komenského a predstavili nám vývoj projektu Via Mariae, ktorý bude nadväzovať na projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko. Nemenej dôležitou bola diskusia na tému budúcej spolupráce KOCR a AiCES, či aktuálnej spolupráce IC mesta Liptovský Mikuláš a KOCR zo Žilinského kraja.

Noví členovia správnej a dozornej rady, nový prezident

Valné zhromaždenie okrem iného schválilo nových členov správnej a dozornej rady. Za prezidenta AiCES bol na nové funkčné obdobie zvolený Ing. Rastislav Hudec. Schválený bol tiež nový plán činnosti a rozpočtu na rok 2023. Zmenili sa taktiež tútori, ktorí majú na starosti jednotlivé členské TIC na Slovensku.

Všetkých členov správnej a dozornej rady nájdete spolu s novými tútormi  TU. 

Propagačné materiály Slovakia Travel

Nižšie nájdete online verzie nových publikácií, ktoré v tomto roku vydala SLOVAKIA TRAVEL a boli poskytnuté členom AiCES.

Hlavná imidžová brožúra:

Produktová brožúra – kúpele:

Produktová brožúra – voda a aquaparky:

Meštiansky dom Martineum privítal účastníkov kolokvia

Záver dňa patril krátkej prehliadke Dómu sv. Martina v Bratislave, vedľa ktorého vzniklo v historickej budove nové zázemie pre katedrálu a aj menšie infocentrum.

Dóm sv. Martina Foto: Rastislav Hudec

Martineumu sa budeme venovať bližšie aj v našom budúcom článku, kde vám popíšme naše dojmy z návštevy tohto unikátneho miesta.

Šikmá stena niekdajších hradieb, aktuálne Martineum Foto: Rastislav Hudec

Fotogalériu z VIII. Kolokvia AiCES v roku 2022 nájdete TU

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným za prejavenú dôveru a v neposlednom rade našim cteným partnerom za to, že aj vďaka ich pomoci sa nám podarilo úspešne zorganizovať tohtoročný už VIII. ročník Kolokvia AiCES.                         

                                                                Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: