AiCES radí. Schválili vám žiadosť o štátny príspevok? Ako ďalej?

AiCES radí. Schválili vám žiadosť o štátny príspevok? Ako ďalej?

Schválené žiadosti o štátny príspevok pre IC v čase pandémie pomaličky prichádzajú

Posledný týždeň sme zaregistrovali od viacerých infocentier informáciu, že im bol schválený príspevok za obdobie apríl 2020- október 2020. V prílohe sa však nachádza poznámka o podmienke zo zákona 315/2016 par. 2 –  Zákon o registri partnerov verejného sektora. Treba sa do tohto registra zapísať?

Správa z ministerstva hovorí jasne

Ak Vám príde na základe žiadosti ROZHODNUTIE o poskytnutí štátneho príspevku na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 NEMÁTE povinnosť ako TIC byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, lebo nespĺňate podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dá sa už čerpať pomoc aj za nasledujúce mesiace?

Mnohí z vás sa taktiež pýtajú na možnosť čerpania pomoci za mesiace od novembra 2020 do februára 2021. Aktuálne sa čaká na zverejnenie výzvy na ďalšie obdobie. Akonáhle bude výzva vonku a zároveň budú dostupné údaje aj zo štatistického úradu, dáme vám vedieť čím skôr.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                        Ing. Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES

 

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic