Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš oslavuje 30 rokov fungovania

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš oslavuje 30 rokov fungovania

30 rokov overených informácií 1300 000 spokojných návštevníkov, 100 druhov propagačných materiálov, 700 prehliadok mesta so sprievodcom, desiatky ocenení a certifikátov a mnohé ďalšie…IC Liptovský Mikuláš

Začiatkom decembra 2022 si pripomenieme 30 rokov činnosti Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš. Pri tejto príležitosti sa kolegovia budú snažiť zrekapitulovať a podeliť sa s vami formou článkov, fotografií a videí o pár míľnikov z ich práce a výsledkov toho, čo organizácia za tri desaťročia vytvorila.

Viete ako vznikali infocentrá na Slovensku?

Slovenské infocentrá začali svoju históriu písať už koncom 40.tych rokov 20. storočia. Všetko to začalo zakladaním tzv. Slovakotourov – Slovenskou informačnou a propagačnou službou. Neskôr v 70.tych rokoch minulého storočia sa infocentrá zvyčajne nazývali „turistická informačná služba“ a boli súčasťou Okresnej správy cestovného ruchu.

Práve tu to všetko začalo…história infocentier na Slovensku. Zdroj: Pixabay
Prečítajte si náš článok, ktorý pútavo popisuje ako vznikali infocentrá a ako sa o vznik AiCES pričinilo aj infocentrum v Liptovskom Mikuláši. Dočítate sa tu aj, že prvé infocentrum vzniklo v Bratislave pred 56 rokmi!

                                                          Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES