Pripravujeme pre Vás zaujímavé školenia, súťaž popularity, ale aj tradičné Kolokvium AiCES

Pripravujeme pre Vás zaujímavé školenia, súťaž popularity, ale aj tradičné Kolokvium AiCES

Na čo sa môžete v blízkej dobe tešiť a na aké termíny sa treba vopred pripraviť?

Dňa 20.2.2020 sa v Nitre uskutočnilo zasadanie správnej rady (SR) AiCES. Na programe dňa boli témy:

  1. Rozdelenie úloh na základe plánu činnosti vyplývajúcich z valného zhromaždenia
  1. Realizácia súťaže popularity TIC pre rok 2020
  2. Školenia pre TIC
  3. Predbežná príprava miesta a zabezpečenia najbližšieho kolokvia a VZ v októbri 2020 v Banskej Bystrici.
  4. Logmanuál AiCES
  5. Rôzne

Realizácia súťaže popularity TIC pre rok 2020- Anketa o NAJ infocentrum Slovenska

AiCES bude v roku 2020 realizovať 2. ročník „Ankety popularity turistických informačných centier (TIC)“.

Cieľom ankety je motivácia TIC k zvyšovaniu kvality ich  služieb, zabezpečenie medializácie a zviditeľnenia činnosti jednotlivých TIC, ako aj samotnej AiCES  doma i v zahraničí. Súťaž bude s AiCES zabezpečovať spoločnosť Kam po Česku, s.r.o., ktorá vytvorila pre slovenský trh doménu kamposlovensku.sk.

 1. Anketa bude zahŕňať všetky turistické informačné centrá združené v AiCES. Hlasovanie bude prebiehať v období od júna do augusta 2020 na stránke kamposlovensku.sk a aices.sk, ako aj z portálu vydavateľstva pre Slovensko. Hlas bude možné prostredníctvom uvedených stránok zaslať jednému z informačných centier združených v AiCES, ktoré návštevníkom na cestách pomohlo a poskytlo kvalifikované služby.
 2. Víťazné TIC budú slávnostne ocenené na pravidelne organizovanom kolokviu AiCES v októbri daného roka. V rámci súťaže budú prezentovaní aj partneri AiCES, ktorí preberú záštitu nad finančným zabezpečením súťaže.
 3. Medializácia nude prebiehať na web stránkach a sociálnych sieťach AiCES, portále vydavateľstva Kam po Česku s.r.o. (kampocesku.cz a www.kamposlovenku.sk), a ďalej vo vydaní magazínu OPEN Czechia v rozsahu  1 strany (vychádza pre poľský a slovenský trh v náklade 10 000 výtlačkov).

Školenia pre TIC

AiCES v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby pripravila 2 bezplatné školenia:

 

 1. školenie – 10.-11. marca 2020 v Bratislave, určené pre členov SR a DR.
 1. školenie – 16.4.2020 v Bratislave, určené pre všetkých členov s rovnakou témou. Toto školenie bude možné sledovať aj formou e-learningu. Bližšie informácie budú včas poskytnuté a aj uvedené na webovej stránke.

Kolokvium Aices

Predbežný termín kolokvia a valného zhromaždenia členov AiCES je stanovený na 6.-7..10.2020 v Banskej Bystrici, kde budú zároveň slávnostne vyhlásené výsledky Ankety o NAJ infocentrum na Slovensku. Kolokvium bude dvojdňové, pričom na prvý deň budú pozvaní primátori a starostovia + organizácie (KOCR, Ministerstvo, NDS, ….) odovzdávanie cien ankety naj infocentrum. Druhý deň sa uskutoční valné zhromaždenie.

Samotná prihláška a bližšie informácie Vám prídu počas leta mailom, resp. budú uvedené na webe.

Logomanuál Aices

Navrhnutý logomanuál, ktorý realizovala spol. Dbart bol správnou radou schválený a bude v blízkej dobe sprístupnený na web stránke AiCES v dokumentoch na stiahnutie.

Rôzne

a) Správna rada prijala nového riadneho člena

Informačné centrum Jasenská dolina

Rekreačné stredisko Kašová, 038 11 Belá- Dulice

Vitajte medzi nami!

b) Neuhradením členského príspevku na rok 2020 bolo ukončené členstvo s TIK Snowland, Valča.

 

Plné znenie zápisu bolo zasielané všetkým členským infocentrám na ich emailové adresy.

 

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame                                                                                                                                                               Váš tím AiCES